Rivning av 60m skorsten
Åt en av våra kunder plockade vi ner en 60m skorsten på Leca:s gamla område.
Skorstenen delades i två delar och lyftes ned till marken för senare skrotning.
Ett trevligt projekt med duktiga kranförare och kranar från Jinert.

Montage av skensystem

På Link Business Center har vi monterat ett 450m långt skensystem. Detta skensystem använder vi för att göra alla typer av underhåll istället för att använda oss av skylift eller kran. Skensystem för reparbetare är i princip osynliga på fastigheten vilket samspelar med den tänkta arkitekturen utan att påverka möjligheten till underhållsarbete på ett miljövänligt, säkert och tyst sätt.

Kolfiberförstärkning

Åt Lantmännen har vi renoverat en äldre kolfiberförstärkning som behövde förnyas. Arbete blev omfattande med drygt 2200 löpmeter kolfiberlaminat som sattes på insida i en silo. Arbetet krävde förutom god kunskap i kolfiberarmering även innovativa lösningar för åtkomst av arbetsytan då ingången till silon begränsade vad som kunde komma in.
En del av ytan sattes det ställning över då denna yta var stor att jobba med. Plattformar hängdes på övrig yta för att kunna arbeta ergonomiskt och säkert. Plattformar monterades med hjälp av våra kompetenta reparbetare.
Hela uppdraget utfördes tillsammans med Sto Scandinavia AB som är en nära samarbetspartner till oss.

Fasadtvätt och målning

Här målar vi Lantmännens anläggning i Strängnäs på 5500m2. Först tvättades hela anläggningen och sedan sprutmålade vår kunniga personal den från rep.
Detta sätt att jobba på är mycket effektivt och miljövänligt, man slipper både tunga maskiner, ställningar och kranar.

Fasadtvätt av industri

Högtryckstvätt av betongfasad åt industri. Ca 10000m2 och minsta höjd om 50m. Utfördes utan kranar eller annan motoriserade hjälpmedel. Detta innebär att verksamheten i övrigt inte stördes och leveranser kunde pågå som vanligt.

Fönsterputs och rengöring av vinterträdgårdar


Vi utför regelbundet rengöring av fönster och glastak, balkar med mera åt kunder med vinterträdgårdar, atrium och ljusgårdar. I regel använder vi oss av ultrarent vatten som är en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod

Målning av Kolmårdens vattentorn

Vi tvättade och bytte ut dålig panel, sedan målade vi panelen på Kolmårdens vattentorn. Tack vara våra arbetsmetoder kunde arbetet göras under Kolmårdens öppettider och vi märktes minimalt för besökare eller djur.

Montage av förstärkningsbalkar

Vid nybyggnation av industri så monterade vi förstärkningsbalkar med vikt upp till 700kg inne i schakt, med håltagning genom vägg för att kunna ansluta en ny byggnad. Då vi har en solid kompetens inom lyft och montage så tog vi oss an detta projekt.

Personal som var på plats för detta arbete har yrkesbakgrund från tunga installationer på oljeplattformar, kranservice samt yrkessnickare. Ett team speciellt sammansatt för att lösa uppgiften på ett säkert och bra sätt.

Montage av stege i brunn

Då vi ofta arbetar i komplexa miljöer fick vi uppdraget att demontera en gammal utdömd stege i en brunn som byttes till en ny.
Vi har all tänkbar utrustning för att utföra arbeten i tankar, brunnar och schakt på ett säkert och effektivt säkert.

Målning av fastighet på Södermalm

Kanske den andra fasadmålning i Sverige som gjordes med hjälp av reparbete. Utfördes 2013. Både fasad på innergård och mot gatan målades. Minimal störning för boende och omgivning.

Pannskrotning

Säkerhetsarbete åt kund. Skrotnig av slagg på väggar i värmepanna så att övriga entreprenörer kan komma in och arbeta i en säker miljö. Vi kommer in uppifrån och arbetar nedåt med rivning. Komplex och riskfylld miljö som kräver planering, bemanning, kunskap och erfarenhet.

Nedskärning av 30m högt rör invändigt i tank

Ett rör som gått sönder i botten inuti en hög tank gjorde att allt arbete på botten blev farligt. Vi kopplades in och sågade ner röret uppifrån. Eget lyftsystem byggdes invändigt då manluckan inte kunde användas för lyft utifrån.

Rivning av transportsband på kaj åt rivningsbolag

Vi arbetade med höghöjdsarbeten vid rivning av en utdömd transportbandskaj. Arbetet innebar nedskärning av stål, lyft och sänkning av material ovan vatten med mera.

Siloarbeten

Återkommande arbete åt kund där Altitude Access utför rengöringsarbeten invändigt i silos. Arbetet i dessa är alltid EX klassade pga damm som kan skapa en explosivmiljö. Komplex och riskfylld miljö som kräver planering, bemanning, kunskap och erfarenhet

Säkring av lös betong på vattentorn

Lös betong fanns på undersida av vattentorn i Landskrona.
Vi var montör på plats åt kund och monterade tillfälligt rasskydd.

Målning av Fastighet på Östermalm

Kanske första fasadmålningen i Sverige som gjordes med hjälp av reparbete. Utfördes 2010.
Både fasad på innergård och mot gatan utfördes. Minimal Störning för boende och tredje part.

Snickeri och målning på Bersbogruvan

Vår yrkespersonal hjälpte till med målning och reparation av gamla snickerier på Gruvtornet I Bersbogruvan

Inspektioner och mätning av 80m hög skorsten

Vi agerade förlängd arm åt kund. Vi fotograferade och tjockleksmätte en stålskorsten. Arbetet gick enkelt och smidigt tack vare våra duktiga reparbetare. Inspektionen gick på mindre än en dag.

Nya US, Linköping

När Universitetssjukhuset byggdes ut I Linköping så utförde vi lite fogarbeten, detta ledde till att NCC såg fördelar med vårt arbete och vi fick ta hand om rengöring av fönster runt om hela bygget inför slutbesiktning. Detta kunde vi utföra då det saknas tillträde till innergårdar för liftar samt att vi inte störde andra pågående markarbeten.
ADRESS
Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 Linköping