Betong är ett fantastiskt material

För att få ut maximal livslängd så krävs ett periodiskt underhåll. Om en betongreparation ska utföras korrekt krävs rätt preparering och rätt reparationsmetod. Tillsammans med vår samarbetspartner STO Scandinavia AB tar vi fram förslag på åtgärder för era betongytor. Olika typer av behov kräver såklart olika lösningar.

Betong och putsfasader är ett sugande material som med fördel behandlas så att ytorna blir hydrofobiska. Detta minskar inträngning av vatten som minskar armeringskorrosion, frostsprängningar och alkalikiselsyrareaktioner. Behandlingen av ytan kan ske på flera olika sätt. Det finns impregneringar och olika typer av färger som förhindrar algpåväxt och/eller är självrenande på nanonivå.

En lyckad betong- eller putsreparation kräver att skadan utreds för att hitta orsaken till varför skadan uppstod. Då kan problemen förebyggas och framtida skador kan undvikas.
Betongkonstruktioner kan behöva repareras eller förstärkas på grund av ökad belastning, ändrad funktion eller fel vid konstruktion/produktion.

Fördelar med kolfiber jämfört med konventionella förstärkningsmaterial är låg vikt i förhållande till hållfasthet och styvhet samt att det inte korroderar. Kolfiber är lättare att forma och applicera samt tar mindre utrymme än till exempel stål.

En metod som använts under lång tid är att limma laminat eller väv av fiberkomposit mot konstruktionens yta. Förutom laminering kan vi även sätta FRP-stavar som monteras infällt i betongen. Dessa kan till exempel ersätta Armeringsjärn i utsatta miljöer och behöver utan risk för att korrosion ska återuppstå.
Vi utför
Reparation av puts och betongytor
Rostskydd
Målning
Tvätt
Klotterskydd
Impregnering
Inspektioner
Förstärkningar
Vill ni veta mera? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
ADRESS
Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 Linköping