Betong är ett fantastiskt material som finns i byggnader och infrastruktur.
För att få ut maximal livslängd så krävs ett periodiskt underhåll.. När en betongreparation utförs korrekt krävs rätt preparering och att rätt reparationsmetod används. Tillsammans med vår samarbetspartner STO Scandinavia AB tar vi fram förslag på åtgärder för era betongytor. Olika typer av behov kräver såklart olika uppslag.

Betong och putsfasader är ett sugande material som med fördel behandlas så att ytorna blir hydrofoberande. Detta minskar inträngning av vatten som i sin tur minskar armeringskorrosion, frostsprängningar och alkalikiselsyrareaktioner. Behandlingen av ytan kan ske på flera olika sätt. Det finns impregneringar och olika typer av färger som förhindrar algpåväxt och/eller är självrenande på nanonivå.

En lyckad betong- eller putsreparation kräver att skadan utreds och att orsaken till varför skadan uppstod så den kan undvikas igen genom att förebygga just orsaken till att den uppstod.
Betongkonstruktioner kan behöva repareras eller förstärkas på grund av ökad belastning, ändrad funktion eller fel vid konstruktion/produktion. Tillsammans med våra innovativa lösningar på att nå uppdragen så lovar vi en

Fördelar med kolfiber jämfört med konventionella förstärkningsmaterial är låg vikt i förhållande till hållfasthet och styvhet samt att det inte korroderar. Kolfiber är lättare att forma och applicera samt tar mindre utrymme än till exempel stål.

En metod som använts under lång tid är att limma laminat eller väv av fiberkomposit mot konstruktionens yta. Förutom laminering kan vi även sätta FRP-stavar som monteras infällt i betongen. Dessa kan till exempel ersätta Armeringsjärn i utsatta miljöer och behöver utan risk för att korrosion ska återuppstå.
Användningsområden:
Reparation av puts och betongytor
Rostskydd
Målning
Tvättar
Klotterskydd
Impregnering
Inspektioner
Förstärkningar
ADDRESS
Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 Linköping
TELEFON:
013-13 44 44
MAIL:
info@altitudeaccess.se