Fallskyddssystem
Fallskyddssystem är fasta lösningar som underlättar tillträde och arbete på annars svåråtkomliga platser eller platser utan annat skydd.
Fördelar med fasta system är att man kan koppla in sig i systemet på en säker plats för att sedan vara skyddad i händelse av ett fall.

Fasta system kan delas upp i vajersystem och skensystem och dessa projekteras efter funktion och riskanalys för att anpassas efter de specifika behoven.
Dessa system kan även kompletteras med eller bestå av fast monterade förankringspunkter.
Både vajer och skensystem finns i vertikala och horisontella varianter.

Vissa system är rena fallskydd medan vissa system kan användas för access,
där man både kan arbeta från systemen samt att de är godkända som fallskydd.
Fallskyddsräcken, fallskyddsnät samt avspärrningar är en annan typ av fasta lösningar.
Fasta lösningar kan användas exempelvis på:
⚪ Byggnader, tak, fasader
⚪ Industrier
⚪ Traverser och traversbanor
⚪ Silos
⚪ Brunnar
⚪ Schakt
⚪ Master
⚪ Vindkraftverk
⚪ Vattenkraftverk

Mobila lösningar kan bestå av exempelvis tripoder, davit-armar, flyttbara förankringspunkter.

Vi har lång erfarenhet av olika typer av lösningar, kontakta oss så kan vi berätta mera.
Exempel på lösningar
Quadpod-lösning på tank
Skensystem med stegpinnar
Skensystem i befintlig stege
ADDRESS
Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 Linköping
TELEFON:
013-13 44 44
MAIL:
info@altitudeaccess.se