Skärningsarbete i ackumulatortank

Under ett rengöringsarbete i en ackumulatortank så gick det hål i ett 30m högt stående rör. Skyddsstopp på grund av rasrisk gjorde att ställningsarbete var uteslutet och den enda vägen in var en liten manlucka i toppen av tanken. Vi blev inkopplade och sågade ner röret uppifrån och ner utan att personalen var i fara för ras. Användning av lyftkran var inte möjligt så vi fick dessutom säkra upp röret med eget system och lyfta ner rören med egna lyftsystem.

#altitude_access

dont hide

FÖLJ OSS GÄRNA I SOCIALA MEDIER!