Silodyk

När säden oplanerat börjat växa inne i en silo så fick vi tillsammans med en saneringsfirma utföra arbetet med att suga ut all dålig säd 20meter ner. Tack vare vår kompetens vad gäller silodyk, räddning i komplicerade miljöer och med samarbetet med saneringsfirman så utfördes arbetet relativt snabbt på kundens begäran med mycket gott resultat

#altitude_access

dont hide

FÖLJ OSS GÄRNA I SOCIALA MEDIER!