Våra projekt

Montage av skylt

I detta uppdrag utförde vi montage av en 32m lång skylt. Skylten och väggen den skulle hänga på låg ca 100m in över befintligt lägre tak vilket gjorde det mycket dyrt att montera detta med lyftkran. Istället så monterade vi skylten i eget system utan behov av kran. Skylten finns att beskåda på Elektroskandias Höglager i Örebro

Fasadtvätt

Fasadtvätt av stora objekt är ofta kostsamma operationer. Speciellt när byggnaderna är väldigt höga. Lantmännen i Skänninge valde att ta in oss för detta uppdrag och vi utförde tvätt av hela deras anläggning med en total yta långt över 10000m2 och en max höjd på drygt 55m.   

Silodyk

När säden oplanerat börjat växa inne i en silo så fick vi tillsammans med en saneringsfirma utföra arbetet med att suga ut all dålig säd 20meter ner. Tack vare vår kompetens vad gäller silodyk, räddning i komplicerade miljöer och med samarbetet med saneringsfirman så utfördes arbetet relativt snabbt på kundens begäran med mycket gott resultat

Skärningsarbete i ackumulatortank

Under ett rengöringsarbete i en ackumulatortank så gick det hål i ett 30m högt stående rör. Skyddsstopp på grund av rasrisk gjorde att ställningsarbete var uteslutet och den enda vägen in var en liten manlucka i toppen av tanken. Vi blev inkopplade och sågade ner röret uppifrån och ner utan att personalen var i fara för ras. Användning av lyftkran var inte möjligt så vi fick dessutom säkra upp röret med eget system och lyfta ner rören med egna lyftsystem.

#altitude_access

dont hide

FÖLJ OSS GÄRNA I SOCIALA MEDIER!